Varsan Çadır ve Tente Sistemleri

Kalite Politikamız

● Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir biçimde saptayıp kendilerine en etkin çözümleri sunmayı,

● Teknolojideki yenilikleri takip etmeyi,

● Tüm çalışanların eğitimini ve sürekli gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmayı,

● Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmeyi,

● Yüksek fayda sağlayacak ürün ve hizmet sunumu ile müşteri memnuniyetini arttırmayı,

● Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sürekli gelişmeyi

● Tüm personelimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak ve takım çalışmasına özendirerek sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmalarını

amaç ediniriz.

● Saygın, güvenilir, ihtiyaçlara ve problemlere, hızlı ve doğru çözüm sağlayan, sektörde önce firma olmak,

● Ürün ve hizmetlerini önceden belirlenen zaman ve şartlarda, yasal gereklere uygun şekilde eksiksiz olarak sunmayı,

● Hizmetlerini eksiksiz ve tam bir müşteri memnuniyeti sağlayana kadar geliştirmeyi,

● İş sağlığı ve güvenliği ile çevre şartlarına uygun olarak hizmetlerini sürdürmeyi,

● Programlanmış eğitimleri uygulayarak personelin sürekli gelişmesini sağlamayı,

● Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, faaliyetlerinin yeterliliğini ölçerek;

● Müşteri dilek ve şikayetleri ile ilgili süratli çözüm sağlamayı,

● Kalite sistemini sürekli geliştirmeyi,

● Paydaşlarının ve çalışanlarının memnuniyetini arttırmayı,

● Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

● Ürün ve hizmet sunan konusunda güncel teknolojiyi takip ederek asgariyi maliyet maksimum hizmet ilkesi ile kaliteden ödün vermeden hizmetlerini sunmayı, kalite politikası ve amaçları olarak benimsemekteyiz.